Archiv Michaila Bakunina v Amsterdame

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Russisch
Pagina's (van-tot)55-71
TijdschriftVestnik Moskovskogo Universiteta: Serija 12: Političeskie nauki
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit