Are employers changing their behavior toward older workers?: an analysis of employers' surveys 2000-2009

W.S. Conen, C.J.I.M. Henkens, J. Schippers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

49 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Are employers changing their behavior toward older workers?: an analysis of employers' surveys 2000-2009'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine & Life Sciences