Frysk en Ingelsk 1: Binne Frysk en Ingelsk sustertalen?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)17
TijdschriftNij Frisia. Tydskrift foar Fryske Striid en Skriftekennisse
Volume68
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - aug 2019

Citeer dit