Are increasing roosting waterbird numbers responsible for eutrophication of shallow lakes? Examples from a Danish Ramsar site

Preben Clausen, Torben L. Lauridsen, Claus Lunde Pedersen, Henrik Haaning Nielsen, Erik Jeppesen, Martin Søndergaard, Kees H. T. Schreven, Bart A. Nolet, Jesper Madsen, Anthony David Fox* (Co-auteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Are increasing roosting waterbird numbers responsible for eutrophication of shallow lakes? Examples from a Danish Ramsar site'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology