Are migration decisions in Europe influenced by social welfare?

Petra de Jong, H.A.G. de Valk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

72 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6-7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume34
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit