Are national family surveys biased toward the happy family? A multiactor analysis of selective survey nonresponse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftSociological Methods & Research
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 02 jul. 2021

Citeer dit