Are nematodes involved in degeneration of Ammophila aranea (Marram grass)?

P.C.E.M. Van der Goes, W.H. Van der Putten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)847-856
  TijdschriftMededelingen van de Faculteit Landbouwwetenschappen, Rijksuniversiteit Gent
  Volume57
  Nummer van het tijdschrift3a
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit