Are population differences in plant quality reflected in the preference and performance of two endoparasitoid wasps?

R. Gols, N.M. Van Dam, C.E. Raaijmakers, M. Dicke, J.A. Harvey

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Are population differences in plant quality reflected in the preference and performance of two endoparasitoid wasps?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences