Are retinal arteriolar or venular diameters associated with markers for cardiovascular disorders? The Rotterdam Study

M.K. Ikram, F.J. de Jong, J.R. Vingerling, J.C.M. Witteman, A. Hofman, M.M.B. Breteler, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2129-2134
TijdschriftInvestigative Ophthalmology & Visual Science
Volume45
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit