Are there evolutionary consequences of plant-soil feedbacks along soil gradients?

J.A. Schweitzer, I. Juric, T.F.J. Van de Voorde, K. Clay, W.H. Van der Putten, J.K. Bailey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Are there evolutionary consequences of plant-soil feedbacks along soil gradients?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences