Are ‘Voluntary’ Self-Employed Better Prepared for Retirement than ‘Forced’ Self-Employed? The Case of the Netherlands and Germany

D. Hershey, H.P. van Dalen, W.S. Conen, K. Henkens

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWorking paper/Discussion paperWetenschappelijk

59 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Are ‘Voluntary’ Self-Employed Better Prepared for Retirement than ‘Forced’ Self-Employed? The Case of the Netherlands and Germany'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences