Are we really all in this together? The social patterning of mortality during the first wave of the COVID-19 pandemic in Belgium

S. Gadeyne, Lucia Rodriguez-Loureiro, J. Surkyn, W.M.J. Van Hemelrijck, Wilma Nusselder, Patrick Lusyne, K. Vanthomme

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftInternational Journal for Equity in Health
Volume20
Nummer van het tijdschrift258
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 dec. 2021

Citeer dit