Arginine vasopressin immunoreactivity is decreased in the hypothalamic suprachiasmatic nucleus of subjects with suprasellar tumors.

A.J. Borgers, E. Fliers, J.E. Siljee, D.F. Swaab, E.J.W. Van Someren, P.H. Bisschop, A. Alkemade

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)440-444
TijdschriftBrain Pathology
Volume23
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit