ARM in the Rotterdam Study

P.T.V.M. de Jong, A. Hofman, J.R. Vingerling, I. Dielemans, D.E. Grobbee

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

59 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)196-197
TijdschriftOphthalmology
Volume103
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit