Armadillo co-activates transcription driven by the product of the Drosophila segment polarity gene dTCF

M. van de Wetering, R. Cavallo, D. Dooijes, M. van Beest, J. van Es, J. Loureiro, A. Ypma, D. Hursh, T. Jones, A. Bejsovec, M. Peifer, M. Mortin, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1063 Citaten (Scopus)
611 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)789-799
TijdschriftCell
Volume88
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit