Armadillo takes the APC shuttle

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)177-178
TijdschriftNature Cell Biology
Volume2
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit