Armadillo/beta-catenin signals in the nucleus--proof beyond a reasonable doubt?

M. Bienz, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)179-182
TijdschriftNature Cell Biology
Volume5
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit