Armoede in de Gouden Eeuw. De dreiging van gebrek en hoe die werd bestreden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

626 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)12-21
TijdschriftHermes: Tijdschrift voor leraren geschiedenis
Volume17
Nummer van het tijdschrift53
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit