Armoede in Groningen: overleven van dag tot dag met hulp van de diaconie [Review of: A Buursma (2009) ‘Dese bekommerlijke tijden’. Armenzorg, armen en armoede in de stad Groningen 1594-1795]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)409-410
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume124
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit