Armoede in overvloed [Review of: B.J.P. van Bavel (1993) Goederenverwerving en goederenbeheer van de abdij Mariënweerd (1129-1592)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

42 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)18-24
TijdschriftSIGNUM: Nieuwsbrief
Volume6
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit