ARMS2 increases the risk of early and late age-related macular degeneration in the European Eye Study.

U. Chakravarthy, G.J. McKay, P.T.V.M. de Jong, M. Rahu, J. Seland, G. Soubrane, L. Tomazzoli, F. Toppouzis, J.R. Vingerling, J. Vioque, I.S. Young, R. Sofat, A.D. Hingorani, A.E. Fletcher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)342-348
TijdschriftOphthalmology
Volume120
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit