Arnaudiella eucalyptorum sp. nov. (Dothideales, Ascomycetes), and its hyphomycetous anamorph Xenogliocladiopsis gen. nov., from Eucalyptus leaf litter in South Africa

P.W. Crous, W.B. Kendrick

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  428 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)59-64
  TijdschriftCanadian Journal of Botany
  Volume72
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit