Aromatase changes in depression: A postmortem and animal experimental study

Juan-Li Wu, Yang He, Radovan Hrubý, Rawien Balesar, Yang-Jian Qi, Lei Guo, Zhong Ren, Qiong-Bin Zhu, Man-Li Huang, Dick F Swaab, Ai-Min Bao

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Aromatase changes in depression: A postmortem and animal experimental study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences