Arreglos familiares de la población latinoamericana en España: ¿cambios en tiempos de crisis?

X. Bueno, H.A.G. de Valk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

116 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Arreglos familiares de la población latinoamericana en España: ¿cambios en tiempos de crisis?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences