Arriving at the right time: a temporal perspective on above-belowground herbivore interactions

Minggang Wang

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor (dr.)
Toekennende instantie
  • Wageningen University
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Putten, Wim H., Promotor
  • Bezemer, T. Martijn, Co-promotor
  • Biere, Arjen, Co-promotor
Datum van toekenning08 jun. 2016
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit