Art and Icons Lost in East Prussia: German Seizures from Kyiv Museums

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)47-91
TijdschriftJahrbücher für Geschichte Osteuropas
Volume61
Nummer van het tijdschriftHeft 1
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit