Arteries provide essential guidance cues for lymphatic endothelial cells in the zebrafish trunk

J. Bussmann, F.L. Bos, A. Urasaki, K. Kawakami, H.J. Duckers, S. Schulte-Merker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Arteries provide essential guidance cues for lymphatic endothelial cells in the zebrafish trunk'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Earth & Environmental Sciences

Social Sciences