Arteriolar oxygen saturation, cerebral blood flow, and retinal vessel diameters. The Rotterdam Study.

F. de Jong, M.W. Vernooij, M.K. Ikram, A. Hofman, G.P. Krestin, A.V. Lugt, P.T.V.M. de Jong, M.M. Breteler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)887-892
TijdschriftOphthalmology
Volume115
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit