Arthur Seys-Inquart: niet langer een raadsel. [Review of: Koll (2015) Arthur Seyß-Inquart und die deutsche Besatzungspolitik on den Niederlanden (1940-1945)].

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)484-486
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume129
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 01 aug. 2016

Citeer dit