Artificial light at night, in interaction with spring temperature, modulates timing of reproduction in a passerine bird

Davide M. Dominoni (Co-auteur), Johan Kjellberg Jensen, Maaike de Jong, Marcel E. Visser, Kamiel Spoelstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

75 Downloads (Pure)

Datasets

Artificial light at night, in interaction with spring temperature, modulates timing of reproduction in a passerine bird

Dominoni, D. (Maker), Kjellberg Jensen, J. (Maker), de Jong, M. (Maker), Visser, M. E. (Maker) & Spoelstra, K. (Maker), Dryad, 27 dec 2019

Dataset