Artificial light at night, in interaction with spring temperature, modulates timing of reproduction in a passerine bird

Davide M. Dominoni (Co-auteur), Johan Kjellberg Jensen, Maaike de Jong, Marcel E. Visser, Kamiel Spoelstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

75 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Artificial light at night, in interaction with spring temperature, modulates timing of reproduction in a passerine bird'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences