Artists in late medieval Ghent: a digital replication study

Harm Nijboer, Marten Jan Bok, Yvonne Colijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 04 jul. 2017

Citeer dit