Arts and ageing; Life expectancy of historical artists in the Low Countries

F. Mirzada, A.S. Schimberg, F.M. Engelaer, G.E. Bijwaard, D. van Bodegom, R.G.J. Westendorp, F.W.A. van Poppel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

226 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Arts and ageing; Life expectancy of historical artists in the Low Countries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences