Aruba volgt heilloze weg om studenten terug te lokken

J. Upegui, H.P. van Dalen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

75 Downloads (Pure)

Samenvatting

President Eman van Aruba heeft een wet ingediend om Arubaanse studenten die in Nederland studeren terug te lokken met gedeeltelijke kwijtschelding van de studieschuld. Op basis van een survey onder Arubaanse studenten komen de economen Upegui en Van Dalen tot de conclusie dat dit weggegooid geld is: wie terug wil komen, keert toch al terug en het echte probleem – geschikte werkgelegenheid op Aruba voor hooggeschoolden – blijft onaangetast.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftMe Judice
Volume22-8-2011
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit