Asýriológ našiel najstaršiu zbierku receptov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Vertaalde titel van de bijdrageAssyriologist found the oldest collection of recipes
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftHistoryWeb
StatusGepubliceerd - 09 mei 2016

Citeer dit