'As der ris in jongfaam opstie'. Waling Dykstra en froulike skriuwers yn de Fryske literatuer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Fries
TijdschriftFers2
Volume5
Nummer van het tijdschrift12
StatusGepubliceerd - 16 jun 2019

Citeer dit