As the Gujarat Model Goes National, Hindutva Hunts for the 'Enemy in Our Midst'

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Engels
TijdschriftThe Wire
Nummer van het tijdschriftmaart 2020
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit