Ascochyta manawaorae

G.J.M. Verkley, J.H.C. Woudenberg, J. de Gruyter

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)128-129
  TijdschriftPersoonia
  Volume24
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit