Asexuality and polyploidy in Daphnia from the tropical Andes

X. Aguilera, J. Mergeay, A. Wollebrants, S. Declerck, Luc De Meester

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Asexuality and polyploidy in Daphnia from the tropical Andes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology