Ashley South & Marie Lall - Citizenship in Myanmar; Ways of being in and from Burma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)688-690
TijdschriftJournal of Contemporary Asia
Volume48
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit