Asian Borderlands: Introducing their Permeability, Strategic Uses and Meanings

W. van Schendel (Redacteur), E de Maaker (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

53 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Borderland Studies
Volume28
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit