Asian corn borer (ACB) and non-ACB pests in GM corn (Zea mays L.) inthe Philippines

M. M. Afidchao, C. J. M. Musters, G. R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Asian corn borer (ACB) and non-ACB pests in GM corn (Zea mays L.) inthe Philippines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology