Asiascape: Digital Asia

J. Hicks (Redacteur), Bart Barendregt (Redacteur), Florian Schneider (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftAsiascape: Digital Asia
Volume4
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit