Asieldruk op West-Europa onverminderd hoog: waterbed blijft maar in beweging

R.F. van der Erf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Hoewel het aantal asielaanvragen in het ene West-Europese land daalt en in het andere stijgt, blijft de totale asieldruk in West-Europa nagenoeg gelijk: ruim 415.000 in 2002. In landen waardedruk groot is wordt de asielwetgeving vaak aangescherpt met als gevolg een daling van het aantal aanvragen aldaar en een stijging in andere landen. Die stijgers kiezen vervolgens op hun beurt voor een strenger beleid en worden de dalers van morgen. Europa als waterbed.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)25-27
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume19
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit