Aspects of aerobic mineralization during spring in Lake Vechten with special reference to the 14C-labelling technique

J.J. Olie, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)181-190
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume95
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit