Aspects of language choice in Friesland: neutrality and asymmetry

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)121-132
TijdschriftJournal of Multilingual and Multicultural Development
Volume8
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit