Aspects of old age. We all need help as we age [Letter]

L.G.A. Bonneux

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6161
TijdschriftBritish Medical Journal
Volume341
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit