Aspects of population dynamics in Halimione portulacoides communities

W.G. Beeftink, M.C. Daane, W. De Munck, J. Nieuwenhuize

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)31-42
  TijdschriftPlant Ecology
  Volume36
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit