Aspects of residence times in estuaries

E.K. Duursma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)105-113
  TijdschriftJournal de Recherche Océanographique
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1983

  Citeer dit