Aspects of the study on the availability of iron for phytoplankton in Tjeukemeer, the Netherlands

H. De Haan, D.J. Wijbenga, M.J.W. Veldhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)193-194
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume15
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit